Andrzej 2 Usługi Hydrauliczne Gazowe

Andrzej 2
Usługi Hydrauliczne Gazowe

ul. Żeromskiego 46
09-110 Sochocin

tel. 600-547-610

Kalkulator kosztów ogrzewania domu i podgrzewu wody użytkowej

Koszty ogrzewania domu podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią zdecydowanie największy udział w rocznym bilansie zakupu paliw i nośników energii, w domu mieszkalnym – przeciętnie od 70 do 80%. Zazwyczaj nie więcej niż 20-30% kosztów zakupu nośników energii wynika z użytkowania w domu urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Dlatego efektywnie pracujący system grzewczy, uzupełniony na przykład o Odnawialne Źródła Energii, jak instalacja solarna, czy też pompa ciepła, zmniejsza w decydujący sposób obciążenie finansowe gospodarstwa domowego.

Koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej zależą od wielu czynników, także od sposobu użytkowania systemu grzewczego. Samo obniżenie wymaganej temperatury pomieszczeń o 1°C, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o około 6%. Brak dbałości o kocioł grzewczy, może skutkować zanieczyszczeniem jego powierzchni grzewczych zarówno po stronie spalinowej, jak i wodnej. Spada wówczas skuteczność przekazywania ciepła do wody grzewczej, a podniesienie temperatury spalin o 20°C, obniża sprawność pracy o około 1%. Na zapotrzebowanie ciepła odgrywa także wpływ zawilgocenie przegród budynku, podwyższone szczególnie po zakończeniu jego budowy. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie ciepła pozostaje także sposób wentylowania pomieszczeń – szczególnie przy typowej wentylacji naturalnej – intensywność i długość wietrzenia.

W oparciu jednak o standardowe założenia dla sprawności pracy systemów grzewczych, przeciętne wskaźniki zapotrzebowania ciepła dla wybranych typów budynków oraz aktualne ceny paliw i nośników energii, możliwe jest oszacowanie kosztów eksploatacji wybranych systemów, co może stanowić ułatwienie w podejmowaniu decyzji o jej wyborze. Jest to o tyle istotne, że wybór rozwiązania będzie miał wieloletnie skutki dla budżetu domowego. System grzewczy jest przewidywany do pracy minimum 15-20-letniej, a efektywne rozwiązania są w stanie zwrócić podwyższone koszty eksploatacji nawet w okresie 5-10 lat.

Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Koszty eksploatacji systemu grzewczego (PLN/rok brutto)

Ogrzewanie
CO
Ciepła woda
CWU
Łącznie
(CO+CWU)
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 4609 zł 1260 zł 5869 zł
Kocioł niskotemperaturowy 3375 zł 822 zł 4197 zł
Kocioł kondensacyjny 2588 zł 647 zł 3235 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 2637 zł 264 zł 2901 zł
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 5851 zł 1670 zł 7520 zł
Kocioł kondensacyjny 4903 zł 1230 zł 6134 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4903 zł 492 zł 5395 zł
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 4814 zł 1193 zł 6007 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4814 zł 477 zł 5291 zł
Węgiel kamienny Kocioł na miał 4054 zł 1105 zł 5159 zł
Kocioł na ekogroszek 3789 zł 1291 zł 5080 zł
Kocioł na ekogroszek + bojler elektryczny 3789 zł 2323 zł 6113 zł
Energia elektryczna Grzejniki i bojler wody (taryfa G12w) 7273 zł 1651 zł 8925 zł
Pompa ciepła solanka/woda (taryfa G12w) 1048 zł 280 zł 1328 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (taryfa G12w) 1468 zł 333 zł 1801 zł
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 1943 zł 706 zł 2648 zł
Kocioł na pelety 4539 zł 1295 zł 5834 zł

Porównanie względnych kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej (02.2022)

Porównanie względnych kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Porównanie względnych kosztów dla przykładu budynku niskoenergetycznego 140 m2, z podgrzewaniem 240 litrów/dzień ciepłej wody użytkowej od 10 do 45°C, 325 dni, z uwzględnieniem 5% strat w układzie cyrkulacji. Wartość 100% dla najwyższych kosztów eksploatacji w oparciu o energię elektryczną (grzejniki oraz bojler elektryczny).

Objaśnienia i założenia dla obliczeń kosztów eksploatacji systemów grzewczych:

 • Ceny paliw i energii elektrycznej przyjęto dla 02.2022r.
 • Cena gazu ziemnego – wg taryf PGNiG dla obszaru taryfowego warszawskiego, dla taryf W-2.2 i W-3.6 wynosi od 2,59 do 2,82 zł/m3 zależnie od zużycia gazu ziemnego i taryfy, aktualna stawka VAT od 01.02.2022 wynosi 0%.
 • Cena oleju opałowego – średnia dla 02.2022, 4,81 zł/dm3 (cdc24.pl)
 • Cena gazu płynnego – średnia dla 02.2022, propan 12,21 zł/m3 (własny zbiornik, chemline.pl)
 • Cena węgla – ceny zakupu (skladopalu.net) dla dostawy luzem: ekogroszek 1900 zł/t, miał 1500 zł/t
 • Cena energii elektrycznej w taryfie G11 średnio 0,66 zł/kWh (cena-pradu.pl)
 • Cena energii elektrycznej w taryfie G12w średnio 0,53 zł/kWh (szczyt/poza szczytem 40/60%, cena-pradu.pl, eko-blog.pl)
 • Cena drewna opałowego z transportem: drewno 290 zł/mp. (skladopalu.net), pelety 1960 zł/t (pelet.com.pl)

Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3 (ciepło spalania), gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 6,66 kWh/kg, węgiel ekogroszek 7,22 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg

Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce.

 • Kocioł gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na wodę użytkową 60%
 • Kocioł gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%
 • Kocioł gazowy kondensacyjny: 109%/100%
 • Kocioł olejowy niskotemperaturowy: 88%/70%
 • Kocioł olejowy kondensacyjny: 105%/95%
 • Kocioł na gaz płynny kondensacyjny: 107%/98%
 • Kocioł węglowy na miał: 60%/50%
 • Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50%
 • Kocioł na drewno: 80%/50%
 • Kocioł na pelety: 88%/70%
 • Pompa ciepła solanka/woda: SCOP 5,46/4,64 (flexoTHERM VWF, kalkulator PORT PC)
 • Pompa ciepła powietrze/woda: SCOP 3,90/3,90 (aroTHERM VWL, kalkulator PORT PC)
 • Grzejniki: brak strat (ciepło oddawane w całości do pomieszczeń)
 • Grzałki elektryczne: brak strat (grzałki zanurzone w wodzie)

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe, sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, również ulega obniżeniu.

W wariantach współpracy z instalacją solarną, przyjęto, że pokrywa ona 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W wariancie współpracy kotła z bojlerem elektrycznym (sytuacja, gdy kocioł węglowy zostaje wyłączony latem na rzecz włączenia bojlera) przyjęto, że praca bojlera ma miejsce w okresie 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym.

Obliczenia kosztów eksploatacji systemów grzewczych mają charakter poglądowy.