Andrzej 2 Usługi Hydrauliczne Gazowe

Andrzej 2
Usługi Hydrauliczne Gazowe

ul. Żeromskiego 46
09-110 Sochocin

tel. 600-547-610

Systemy grzewcze dla budynku w standardzie WT 2017

1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostały w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Są określane skrótowo WT 2017 i zastąpiły poprzednie warunki WT 2014. Dokument ten jest ogłaszany Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i publikowany do wiadomości publicznej w Dzienniku Ustaw. Istotna część wymagań warunków WT 2017 dotyczy standardu energetycznego budynku. Zwraca się uwagę na standard izolacji cieplnej przegród i rur systemów ogrzewania i ciepłej wody, a nawet na tzw. szczelność powietrzną budynku.

domy-zgodne-z-warunkami-WT2017

Budynki zgodne z warunkami WT 2017 muszą się cechować obniżonym zużyciem energii pierwotnej EP dla łącznych potrzeb ogrzewania, wentylacji i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wymagania dotyczą nowych budynków projektowanych po 1 stycznia 2017 r., jak również starych poddawanych znacznej przebudowie lub zmianie funkcjonalności.

Aby budynek spełniał wymagania warunków WT 2017 konieczne jest zastosowanie w pierwszej kolejności odpowiedniego standardu izolacji cieplnej przegród, a następnie systemu grzewczego o wysokiej efektywności energetycznej. Wymaganie dotyczy jednak systemu grzewczego pojmowanego łącznie jako przeznaczonego nie tylko do ogrzewania, ale także wentylacji i chłodzenia pomieszczeń. Ważną kwestią pozostaje przy tym podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, której udział w bilansie energetycznym nowych budynków jest znaczny.

kociol-gazowy-kondensacyjny-WT2017

Zastosowanie samego wysokoefektywnego kondensacyjnego kotła gazowego, może nie zapewnić spełnienia przez budynek warunków WT 2017. Dopiero uzupełnienie go o system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i/lub kolektory słoneczne pozwala obniżyć zużycie energii pierwotnej EK poniżej progu 95 kWh/m2rok. Szczególnie kolektory słoneczne obniżają znacząco zużycie energii pierwotnej z uwagi na śladowe zużycie energii elektrycznej podczas pracy.

pompa-ciepla-WT2017

Jedynie pompy ciepła pozwalają samodzielnie spełniać wymagania WT 2017, dzięki wysokiemu udziałowi energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Dotyczy to szczególnie pomp ciepła typu solanka/woda. Dodatkowo atutem pomp ciepła solanka/woda jest możliwość chłodzenia naturalnego (pasywnego) cechującego się najniższym zużyciem energii elektrycznej.

Ważną rolę w zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej systemu grzewczego spełnia jego automatyka. Precyzyjna regulacja temperatury pomieszczeń, a także ilości powietrza wentylacyjnego, wpływa na obniżenie wskaźnika zużycia energii pierwotnej budynku. Pomaga to dodatkowo spełnić wymagania WT 2017.

Warunki WT 2017 w jeszcze większym stopniu wpływają na obniżenie obciążenia środowiska przez budynki. Globalne spojrzenie na zużycie energii ma na celu ocenę zużycia energii nie tylko w samym budynku, ale także podczas pozyskiwania i transportu paliwa. Energia pierwotna EK zawiera w sobie takie właśnie składniki. Tym samym wzrasta znaczenie energii odnawialnej pozyskiwanej bezpośrednio w lokalizacji budynku. Trudniejsze jest spełnienie wymagań przy zastosowaniu paliw stałych – co dotyczy przede wszystkim produkcji ciepła i energii elektrycznej z węgla. W przypadku energii elektrycznej, atutem pozostaje szczególnie wysoka efektywność energetyczna pomp ciepła. W efekcie końcowym pompy ciepła czerpiąc większość energii z energii odnawialnej, pozwalają łatwo spełnić wymagania warunków WT 2017.

Energia-pierwotna

Wymagania warunków WT 2017 odnoszą się do zużycia energii pierwotnej przez budynek. Na jej zużycie wpływa nie tylko rodzaj paliwa, ale także zużycie energii użytkowej (zależne od standardu energetycznego budynku) i zużycie energii końcowej (zależne od efektywności energetycznej systemu grzewczego).

Więcej informacji na temat systemów grzewczych dla budynków o standardzie WT 2017: